Železniční poliklinika Přerov spadající do komplexu poliklinik Dopravního zdravotnictví a.s. zajišťuje komplexní preventivní a léčebnou péči v oblasti praktického lékařství, ORL, ortopedie, oční, rehabilitace, interny, endokrinologie a mnoha dalších.
Před poliklinikou Přerov je k dispozici bezplatné parkoviště

<!-googlead-><!-googlead3->Adresa:
Velké Novosady 8
750 02 Přerov

Kotakty:
Telefon: +420 581 274 225
Fax: –
E-mail: marketing@dzas.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost:

<!-googlead5->

Ordinace a zdravotnická zařízení sídlící v Poliklinice Přerov:

  • Fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace

MUDr. Blanka Nováčková

  • Praktický lékař

MUDr. Juraj Brešťanský
MUDr. Renata Lubičová
MUDr. Zuzana Chválová

  • Klinická biochemie

Jana Doležalová

  • Neurologie

MUDr. Hana Hanosková

  • Ortopedie

MUDr. Rafi Mohibullah

  • Radiodiagnostika

MUDr. Alena Procházková

  • Rehabilitace

Jana Mücková

  • Interna a endokrinologie

MUDr. Jarmila Šubová

  • ORL – ušní, nosní, krční

MUDr. Ivona Formánková

<!-googlead2->

Další polikliniky v kraji:

Železniční poliklinika Přerov