Poliklinika Přerov sídlící v polyfunkčním domě je souborem ordinací samostatně ordinujících lékařů z oborů: praktický lékař, biochemie, fyzioterapie, rehabilitace, onkologie, denní stacionář, hematologie, gastroenterologie, endoskopie, gynekologie a mnoha dalších. V prostorách polikliniky se nachází lékárna.

<!-googlead-><!-googlead3->Adresa:
nám. Přerovského povstání 1
750 01 Přerov

Kotakty:
Telefon: +420 581 204 439
Fax: +420 581 204 702
E-mail: mens@mens.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily v prostorách před poliklinikou

<!-googlead5->

Ordinace a zdravotnická zařízení sídlící v Polyfunkčním domě MENS:

  • Biochemická laboratoř

Družstvo MEDEOR

  • Centrum fyzioterapie a rehabilitace

MUDr. Eva Koudelková

  • Centrum klinické onkologie

MUDr. Lubomír Skopal

  • Denní stacionář PSC

PhDr. Blanka Rektorová

  • Hematologie

MUDr. Eva Lautnerová

  • Gastroenterologie, endoskopie, EKG

MUDr. Pavla Skálová

  • Gynekologie

MUDr. Luboš Tempír
MUDr. J. Hejda
MUDr. Pavlica

  • Lékárna
  • Nefrologie a interní ambulance

MUDr. Hana Svobodová

  • Neurologie, EEG

MUDr. Stanislav Bártek

  • Neurologie, EEG, akupunktura, rehabilitace

MUDr. Libuše Veverková

  • Ortopedie

MUDr. Vladimír Eitler

  • Psychosociální centrum

Prim. MUDr. Juraj Rektor

  • Praktický lékař

MUDr. Grulich

  • Praktický a interní lékař, EKG

MUDr. Michal Chromec

  • Urologická ambulance

MUDr. Libor Kovařík

<!-googlead2->

Další polikliniky v kraji:

Poliklinika MENS – Polyfunkční dům, Přerov