Poliklinika Přerov sídlící v polyfunkčním domě je souborem ordinací samostatně ordinujících lékařů z oborů: praktický lékař, biochemie, fyzioterapie, rehabilitace, onkologie, denní stacionář, hematologie, gastroenterologie, endoskopie, gynekologie a mnoha dalších. V prostorách polikliniky se nachází lékárna.

Adresa:
nám. Přerovského povstání 1
750 01 Přerov

Kotakty:
Telefon: +420 581 204 439
Fax: +420 581 204 702
E-mail: mens@mens.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily v prostorách před poliklinikou

Ordinace a zdravotnická zařízení sídlící v Polyfunkčním domě MENS:

 • Biochemická laboratoř
 • Družstvo MEDEOR

 • Centrum fyzioterapie a rehabilitace
 • MUDr. Eva Koudelková

 • Centrum klinické onkologie
 • MUDr. Lubomír Skopal

 • Denní stacionář PSC
 • PhDr. Blanka Rektorová

 • Hematologie
 • MUDr. Eva Lautnerová

 • Gastroenterologie, endoskopie, EKG
 • MUDr. Pavla Skálová

 • Gynekologie
 • MUDr. Luboš Tempír
  MUDr. J. Hejda
  MUDr. Pavlica

 • Lékárna
 • Nefrologie a interní ambulance
 • MUDr. Hana Svobodová

 • Neurologie, EEG
 • MUDr. Stanislav Bártek

 • Neurologie, EEG, akupunktura, rehabilitace
 • MUDr. Libuše Veverková

 • Ortopedie
 • MUDr. Vladimír Eitler

 • Psychosociální centrum
 • Prim. MUDr. Juraj Rektor

 • Praktický lékař
 • MUDr. Grulich

 • Praktický a interní lékař, EKG
 • MUDr. Michal Chromec

 • Urologická ambulance
 • MUDr. Libor Kovařík

Další zdravotnická zařízení:

Poliklinika MENS – Polyfunkční dům, Přerov