Poliklinika Žďár nad Sázavou sídlící ve Studentské ulici 4 se zabývá poskytováním širokého spektra zdravotní péče. V poliklinice se nachází praktičtí lékaři, alergologie, endokrinologická ambulance, gynekologie, chirurgie, kožní ambulance, oční ordinace, urologie, ORL a mnoho dalších lékařských specializací.
V objektu polikliniky Žďár nad Sázavou je navíc umístěna zubní laboratoř, lékárna, optika a ošetřovatelská služba domácí péče.

<!-googlead-><!-googlead3->Adresa:
Studentská 1699/4
591 01 Žďár nad Sázavou 4

Kotakty:
Telefon: +420 566 690 111, +420 566 690 210
E-mail: info@poliklinikazr.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost:

<!-googlead5->

Ordinace a zdravotnická zařízení sídlící v Poliklinice Žďár nad Sázavou

  • <!-googlead4->

  • Alergologie, imunologie

MUDr. Amadea Holotíková
MUDr. Petr Machala

  • Diabetologie

MUDr. Martina Machalová

  • EMG laboratoř

MUDr. Šimurda
MUDr. Kadaňka

  • Endokrinolgie

MUDr. Marie Hlaváčková
MUDr. Dita Šolcová

  • Etopedická poradna

Mgr. Marie Linhartová

  • Gastroenterologie a endoskopie

MUDr. Kazda
MUDr. Seyfert
MUDr. Kadlecová

  • Gynekologie

MUDr. Petr Lukáš
MUDr. Zbyněk Albrecht
MUDr. Jana Petráková

  • Charitativní ošetřovatelská služba domácí péče

Caritas

  • Chirurgie

MUDr. Vlastimil Krejs
MUDr. Ivo Svoboda

  • Interní medicína

MUDr. Zdeněk Hajný
MUDr. Iveta Máčelová
MUDr. Zdeněk Pejchal
MUDr. Silvia Pejchalová

  • Kardiologie

MUDr. Jaroslav Lukášek

  • Kardiotografie
  • Klinická psychologie

Mgr. Renáta Šillerová

  • Kožní

MUDr. Marcela Svobodová

  • Lékárna Asklépia s.r.o.

PharmDr. Jaroslava Růžičková

  • Masérské a regenerační služby

Jan Synek

  • Nefrologie

MUDr. Igor Máčel

  • Neurologie

MUDr. Dagmar Kazdová
MUDr. Bohdana Trávníčková

  • Oční

MUDr. Marie Muchová
MUDr. Alice Vencálková

  • Optika

Optik Látal

  • Ortopedie

MUDr. Radek Černý
MUDr. Pavel Bělehrádek

  • Praktický lékař

MUDr. Ludmila Bačovská
MUDr. Jaroslav Bednář
MUDr. Jana Bednaříková
MUDr. Věra Černá
MUDr. František Koukal
MUDr. Jiří Krejčík
MUDr. Lubomír Kvasnička
MUDr. Božena Michalová
MUDr. Zdeněk Pejchal
MUDr. Naděžda Prokšová
MUDr. Jiří Simon
MUDr. Zdislava Vávrová
MUDr. Pavel Vávra
MUDr. Petr Vencálek

  • Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Jaroslav Bělohlávek
MUDR. Romana Bělohlávková
MUDr. Božena Slámová
MUDr. Iva Šemorová
MUDr. Dana Wassebauerová
MUDr. Marie Košťálová

  • Protetická konzultační ambulance

prim. MUDr. Jaromír Chroustovský

  • Psychiatrie

MUDr. Juraj Tkáč
MUDr. Marie Zrnečková
MUDr. Zuzana Zrnová

  • Oddělení klinické biochemie a hematologie

Ing. Jana Kuncová

  • ORL

MUDr. Otakar Bendák
MUDr. Jindřiška Kubíčková

  • Psychologie

PhDr. Petra Píšová

  • Rehabilitace

MUDr. Libor Macek

  • Rentgen

MUDr. Věra Soukupová

  • Sterilizace
  • Stomatologie

MUDr. Miluše Hrašková
MUDr. Milena Koutková
MUDr. Miloslav Michal
MUDr. Kateřina Pařízková
MUDr. Kateřina Škorpíková
MUDr. Marie Přikrylová
MUDr. Olga Šejnohová
MUDr. Anna Štěrbová

  • Ultrazvuk

MUDr. Věra Soukupová

  • Urologie

MUDr. Pavel Svoboda
MUDr. Jaroslav Tůma

  • Zubní laboratoř

Denttechnik s.r.o.

<!-googlead2->

Další polikliniky v kraji:

Žďár nad Sázavou, Poliklinika Žďár nad Sázavou