Poliklinika Valašské Klobouky se zabývá poskytováním zdravotní péče a zajištěním dopravní zdravotní služby. V areálu valašskokloboucké polikliniky se nachází tyto lékařské specializace: dětské oddělení, gynekologie, chirurgie, oční oddělení, ORL, praktický lékař, rehabilitace, diabetická poradna, urologie, stomatologie a mnoho dalších.

<!-googlead-><!-googlead3->Adresa:
Krátká 798
766 01 Valašské Klobouky

Kotakty:
Telefon: +420 577 042 111
E-mail: poliklinika@mu-vk.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily před areálem polikliniky

<!-googlead5->

Ordinace a zdravotnická zařízení sídlící ve Valašskokloboucké poliklinice

  • <!-googlead4->

  • Dětská alergologie

MUDr. Albert Drštička

  • Dětská neurologie

MUDr. Anna Švehláková

  • Diabetická poradna

MUDr. Hana Petrášová

  • Gynekologie

MUDr. Ivana Brandejská

  • Chirurgie

MUDr. J. Fiala
MUDr. R. Dostálek
MUDr. Irena Tkadlecová

  • Interna

MUDr. Radim Vaumund
MUDr. Emil Záhumenský

  • Kožní

MUDr. Daniela Barošová

  • Laboratoř

Mediekos Labor, s.r.o.

  • Logopedie

Mgr. Kvetoslava Kútná

  • Neurologie

MUDr. Jana Šindlářová

  • Oční oddělení

MUDr. Dostálková-Vyoralová

  • Optika

Optika – Aranka Švehlová

  • ORL

MUDr. Petr Švenda

  • Ortopedie

MUDr. Petr Šustek

  • Plicní oddělení

MUDr. Otto Štach

  • Praktický lékař

MUDr. Dalibor Brandejský
MUDr. Mgr. Josef Kořenek CSc.
MUDr. Bronislava Hůlová
MUDr. Luboš Tkadlec

  • Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Michaela Múdrá
MUDr. Eva Janíková

  • Psychiatrie

MUDr. Ivo Raška

  • Rehabilitace

MUDr. Ivana Slívová
Ludmila Talafová

  • Radiodiagnostické oddělení

MUDr. Eva Trávníčková

  • Urologie

MUDr. Zbyněk Kúřil

  • Zubní oddělení

MUDr. Pavel Kolínek
MUDr. Dita Kratochvílová
MUDr. Marcela Ptáčková
MUDr. Marie Semerádová
MUDr. Ivana Šenovská
MUDr. Zdeněk Tomeček

  • Zubní laboratoř

Dajama
Helena Husková

<!-googlead2->

Další polikliniky v kraji:

Poliklinika Valašské Klobouky