Poliklinika Břeclav, s.r.o. sídlící v ulici Bří. Mrštíků nabízí poskytování zdravotní péče z oblastí praktického lékařství, endokrinologie, gynekologie, urologie, alergologie, RTG, stomatologie, citologie, hystologie, denzitometrie, kalmetizace a mnoha dalších lékařských odborností.
V prostorách polikliniky v Břeclavi se nachází lékárna, optika a prodejna zdravotnických potřeb.

<!-googlead-><!-googlead3->Adresa:
Bří. Mrštíků 38
690 02 Břeclav

Kontakty:
Telefon: +420 519 303 111
Fax: +420 519 373 707
E-mail: info@poliklinika.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily u areálu polikliniky

<!-googlead5->

Ordinace a zdravotnická zařízení sídlící v Poliklinice Břeclav:

  • Alergologie

MUDr. Jana Teturová

  • Cévní

MUDr. Jan Stráník

  • Chirurgie

Doc. MUDr. Zdeněk Kašpar, CSc.
MUDr. Marek Kašpar

  • Citologie a hystologie

MUDr. Jiří Lenz, CSc.

  • Denzitometrie

MUDr. Svatava Jankú
MUDr. Ladislav Knápek

  • Dětská neurologie

MUDr. Růžena Kovářová

  • Diabetologie

MUDr. Michal Brada

  • Diagnostický ultrazvuk

MUDr. Janků
MUDr. Knápek
MUDr. Novotná
MUDr. Riebelová

  • Endokrinologie

MUDr. Marcela Doubková

  • Gastroenterologie

MUDr. Viliam Brada

  • Gynekologie

MUDr. Janka Bambasová
MUDr. Alena Bartošová
MUDr. Jaroslav Daniel
MUDr. Petr Dvořák
MUDr. Karel Klanica
MUDr. Ladislav Knápek
MUDr. Lenka Novotná
MUDr. Stanislav Pospíchal
MUDr. Radek Souček
MUDr. Dimitar Stoychev

  • Interna

MUDr. Petra Bradová
MUDr. Igor Doubek
MUDr. Karel Minařík

  • Kalmetizace

Božena Gálová

  • Kardiologie

MUDr. Vítězslav Kazinota

  • Kožní

MUDr. Milena Mořkovská
MUDr. Martin Raus

  • Laboratoř funkční diagnostiky

MUDr. Jan Stráník

  • Lékařská pohotovost
  • Lékárna

Pharm. Dr. Jana Krejčí

  • Logopedie

Mgr. Alice Hudcová

  • Neurologie

MUDr. Miroslav Hochel
MUDr. Miroslav Špaček, CSc.

  • Očkovací centrum

MUDr. Jana Laštovičková

  • Oční

MUDr. Jaroslava Danielová
MUDr. Oldřich Ondráček

  • Optika

Věra Mišurcová

  • ORL

MUDr. Dagmar Hošnová
MUDr. Ivana Krátká
MUDr. Dagmar Pluháčková

  • Ortopedie

MUDr. František Blažek
MUDr. Zdeněk Šmíd

  • Plicní

MUDr. Jana Hammerová

  • Praktický lékař

MUDr. Vincent Izakovič
MUDr. Ivo Julínek
MUDr. Andrea Lebedová
MUDr. Stanislava Malíková
MUDr. Jarmila Minaříková
MUDr. Stanislav Pospíchal

  • Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Věra Přibáňová
MUDr. Libuše Příborská
MUDr. Dana Štefánková

  • Psychiatrie

MUDr. Tibor Lachmann
MUDr. Dita Šteflová

  • Psychologie

PhDr. Marie Jandová
PhDr. Daria Vajčnerová

  • Rehabilitace

Lenka Dudová
Pavlína Jílková
Miroslava Neumannová
Prim. MUDr. Walter Pisk
Eva Suchánková
Milada Vajbarová
MUDr. Zdeňka Vanžurová

  • Rentgen

Prim. MUDr. Vít Havel
MUDr. Monika Petrjánošová
MUDr. Branislav Súkeník
MUDr. Romana Vrábelová

  • Stomatologie

MDDr. Kristina Čížková
MDDr. Nikola Gavrilovič
MUDr. Marie Herodesová
MDDr. Zdeněk Hlavička
MUDr. Jana Izsófová
MDDr. Lada Jedličková
MUDr. Alena Kalincová
MUDr. Dagmar Kaňová
MDDr. Tereza Kotlaříková
MUDr. Dagmar Králová
MUDr. Andrea Kvietková
MDDr. Josef Macháň
MUDr. Jenka Mitysková
MDDr. Michaela Norková
MUDr. Jiří Remeš
MUDr. Marie Tomečková
MUDr. Hana Zdařilová

  • Terapeutický laser

MUDr. Eva Kučerová

  • Urologie

MUDr. Osvald Celman
MUDr. Karel Zita

  • Zdravotnické potřeby

Vladislava Kubátová
Pavlína Mavrajová

<!-googlead2->

Další polikliniky v kraji:

Poliklinika Břeclav