Poliklinika Třebíč, Lékařský dům Třebíč sídlící ve Vltavínské ulici je rozhlehlým komplexem poskytující odbornou lékařskou péči pro obyvatele Třebíče a přilehlého okolí. V prostorách Polikliniky Vltavínská mají své ordinace následující odbornosti: praktický lékař, gynekologie, ortopedie, oční, kožní, ORL, foniatrie, urologie, chirurgie, onkologie, RTG, endokrinoglogie, zubní, mamologie, lékárna a mnoho dalších lékařských specializací.

<!-googlead-><!-googlead3->Adresa:
Lékařský dům, spol. s r. o.
Vltavínská 1289
674 01 Třebíč

Kontakty:
Telefon: +420 568 808 111
Fax: –
E-mail: lekarskydum@email.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost: parkoviště pro osobní automobily v prostorách u polikliniky

Ordinace a zdravotnická zařízení sídlící v Poliklinice Vltavínská Třebíč:

  • Alergologie

MUDr. Jarmila Formanová

  • Alergologie, interna

MUDr. Dana Vícenová

  • Bakteriální, biochemická laboratoř

Unilab

  • Česká lékařská komora
  • Dětská kardiologie a pediatrie

MUDr. Kozák Jan

  • Domácí péče

DIANA domácí péče s.r.o. – Prokešová
DIANA TŘEBÍČ, o.p.s.

  • Endokrinologie

MUDr. Olga Michálková

  • Foniatrie

MUDr. Grégrová Dorota

  • Gastroenterologie

MUDr. Richard Vančura

  • Gynekologie

MUDr. Bohumír Picka
MUDr. Jiří Mužík
MUDr. Dana Kurková
MUDr. Bohumila Kóňová

  • Chirurgie

MUDr. Václav Sichert
MUDr. Josef Kolář

  • Interna

MUDr. Bohuslav Carda
MUDr. Pavel Konšel
MUDr. Magdalena Růžičková
MUDr. Jaroslav Doležal

  • Kardiologie

MUDr. Jiří Carda

  • Kardiologie, alergologie

MUDr. Danuška Zapletalová

  • Klinická psychologie

PhDr. Sedlák Emil

  • Kožní

MUDr. Pavel Havelka
MUDr. Marie Komínková

  • Lékárna Vltavínská
  • Nefrologie

MUDr. Jan Váně

  • Neurologie

MUDr. Alena Balková
MUDr. Ivana Rutarová
Neurologie a EMG laboratoř
MUDr. Lenka Hronzová

  • Oční

MUDr. Jaroslava Helmanová
MUDr. Marie Kousalíková

  • Onkologie

MUDr. Josef Hyll

  • Optika
  • ORL

MUDr. Alexandra Rosová
MUDr. Jiří Rutar

  • Ortopedie

MUDr. Vladimír Hájek

  • Pedagogicko-psychologická poradna
  • Plicní

MUDr. Marta Coufalová
MUDr. Eva Kolářová

  • Poradna alternativní terapie

Mgr. Jan Hůlková

  • Praktický lékař

MUDr. Zdeněk Řehák
MUDr. Hana Šmardová
MUDr. Josef Cvak
MUDr. Růžena Hávová
MUDr. Boris Hronza
MUDr. Marie Karbašová
MUDr. Stanislav Mezlík

  • Psychiatr pro děti

MUDr. Ivona Novosadová

  • Psychiatrie

MUDr. Petr Pokorný

  • Radiodiagnostika, zubní radiodiagnostika
  • Rehabilitace
  • Revmatologie

MUDr. Luboš Havránek

  • Sterilizační centrum
  • Tukový metabolismus

MUDr. Dagmar Povalačová

  • Urologie

MUDr. Ivo Vermousek

  • Zubní

MUDr. Irena Šmídová
MUDr. Magda Šulová
MUDr. Alena Tomková
MUDr. Jitka Řepová
MUDr. Petr Louda
MUDr. Irena Novotná
MDDr. Barbora Novotna
MUDr. Lubomír Pokorný
MUDr. Vlastimil Dvořák
MUDr. Božena Fafílková
MUDr. Olga Bartoňková
MUDr. Jiří Cafourek
MUDr. Magda Vyletělová

<!-googlead2->

Další polikliniky v kraji:

Poliklinika Třebíč