Poliklinika Nepomuk nabízí soubor zdravotnických služeb pokrývající široké rozpětí lékařských odborností od praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost, přes chirurgii, internu a gynekologii, až po sonografii a rentgen.
V prostorách nepomucké polikliniky se nachází lékárna.

<!-googlead-><!-googlead3->Adresa:
Na Vinici III. 487
335 01 Nepomuk

Kontakty:
Telefon: +420 371 519 511
Fax: +420 371 591 222
E-mail: poliklinikanepomuk@iol.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost:

<!-googlead5->

Ordinace a zdravotnická zařízení sídlící v Poliklinice Nepomuk:

  • Gynekologie a porodnictví

MUDr. Eugen Bujdák
MUDr.Danuše Korandová

  • Chirurgie

MUDr.Jana Jindrová

  • Interní medicína

MUDr. Josef Kraus
MUDr. Jaroslav Hodek

  • Kalmetizace

Štampachová

  • Kožní ambulance

MUDr. Simona Sládková

  • Lékárna
  • Neurologie

MUDr. Jindřich Němec

  • Oční ambulance

MUDr. Jaroslav Smutný

  • OKB – laboratoř

Šimková, Nezbedová

  • ORL – ušní, nosní, krční

MUDr. Karel Naxera

  • Ortopedie

MUDr. Radovan Hora

  • Plicní ambulance – TRN

MUDr. Jana Bursová

  • Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Pavla Hrubá

  • Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Marcela Ládová

  • Psychiatrická ambulance

MUDr. Vladimír Holeček

  • Rehabilitace

Mgr.Ivana Meclová

  • Radiodiagnostické oddělení – RTG

Ivana Váňová

  • Sonografie

MUDr. Miloš Chroust

  • Stomatologie

MUDr. Marie Raunerová

  • Urologie

MUDr. Josef Kotěšovec

<!-googlead2->

Další polikliniky v kraji:

Poliklinika Nepomuk