Poliklinika Choceň je multioborové zdravotnické zařízení sídlící ve Smetanově ulici v Chocni. Poliklinika sdružuje široké spektrum lékařů z různých oborů tak, aby mohla nabídnout komplexní zdravotní péči pohodlně na jednom místě pro občany Chocně a okolí.
V prostorách choceňské polikliniky sídlí specialisté z těchto oborů: alergologie, dermatovenerologie, kožní, gynekologie, chirurgie, neurologie, oční, ortopedie, praktický lékař, ORL, rehabilitace, rentgen, urologie.

<!-googlead-><!-googlead3->Adresa:
Smetanova 830
565 01 Choceň

Kotakty:
Telefon: +420 465 472 213
Fax: +420 465 473 961
E-mail: info@poliklinika-ch.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost:

<!-googlead5->

Ordinace a zdravotnická zařízení sídlící v Poliklinice Choceň

  • <!-googlead4->

  • Alergologie

MUDr. Alena Klugová

  • Dermatovenerologie, kožní

MUDr. Květoslava Hamáková

  • Gynekologie

MUDr. Jaroslava Hylenová
MUDr. Jiří Jašek
MUDr. Pavlína Doležalová

  • Chirurgie

MUDr.Jan Doskočil

  • Neurologie

MUDr. Martin Vališ

  • Oční

MUDr. David Tihon

  • Ortopedie

MUDr. Vít Heblt
MUDr. Vospěl
prim. MUDr. Miroslav Vlach

  • Praktický lékař

MUDr. Karolína Juránková

  • ORL – ušní, nosní, krční

MUDr. Josef Hájek

  • Rehabilitace

Mgr. Radek Mlíka PhD.

  • Rentgen

MUDr. Karel Nedvěd

  • Urologie

MUDr. Martin Novák

<!-googlead2->

Další polikliniky v kraji:

Poliklinika Choceň