Poliklinika SPEA Olomouc sídlící na Náměstí Národních Hrdinů nabízí komplexní zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení v centru města, možnost laboratorních vyšetření ve vlastní certifikované biochemické laboratoři. K dispozici je lékárna, ordinace praktických lékařů a ambulantních specialistů všech základních odborností. Dále pak diagnostická a léčebná pracoviště, akreditovaná laboratoř, RTG, ultrazvuk, ambulance praktického lékaře, ORL, neurologie, gynekologie, oční, zubní a další.

Adresa:
SPEA Olomouc s.r.o.
Nám. Národních hrdinů 2
771 11 Olomouc

Kontakty:
Telefon: +420 585 505 111
Fax: +420 585 505 112
E-mail: info@spea.cz

Ordinační hodiny, otevírací doba:

Dopravní dostupnost: autobusová zastávka Náměstí nrdinů: autobusy č. 11, 14, 17, 22; tramvajová zastávka Náměstí hrdinů: tramvaje č. 4, 6, 7

Ordinace a lékaři sídlící v Poliklinice SPEA Olomouc

 • Alergologie a klinická imunologie
 • MUDr. Kateřina Rozehnalová
  Telefon: +420 585 505 324
  E-mail: katerina.rozehnalova@spea.cz

  MUDr. Ľubica Matušová
  Telefon: +420 585 505 136
  Email: lubica.matusova@spea.cz

  MUDr. Bohunka
  Telefon: +420 585 505 175
  Email: bohunka.tobiasova@spea.cz

 • Dermatologie
 • MUDr. Dita Vitovjaková
  Telefon: +420 585 505 212
  Email: dita.vitovjakova@spea.cz

 • Diabetologie
 • MUDr. Ivana Jirásková
  Telefon: +420 585 505 206
  Email: ivana.jiraskova@spea.cz

  MUDr. Jana Kroupová
  Telefon: +420 585 505 204
  Email: jana.kroupova@spea.cz

  doc. MUDr. Otílie Weinbergová CSc.
  Telefon: +420 585 505 204
  Email: otilie.weinbergova@spea.cz

 • Digitální rentgen
 • Endokrinologie
 • MUDr. Ivana Kleštincová
  Telefon: +420 585 505 332
  Email: ivana.klestincova@spea.cz

 • Gastroenterologie
 • MUDr. Šárka Doležalová
  Telefon: +420 585 505 200
  Email: sarka.dolezalova@spea.cz

 • Kardiologie – interna
 • MUDr. Hana Slámová
  Telefon: +420 585 505 225
  Email: hana.slamova@spea.cz

 • Gynekologie a porodnictví
 • MUDr. Jaroslav Komárek
  Telefon: +420 585 505 505
  Email: jaroslav.komarek@spea.cz

 • Chirurgie
 • MUDr. Jan Bláha
  Telefon: +420 585 505 160
  Email: jan.blaha@spea.cz

  MUDr. Rostislav Zapletal
  Telefon: +420 585 505 158
  Email: rostislav.zapletal@spea.cz

 • Klinická onkologie
 • MUDr. Jana Halámková
  Telefon: +420 585 505 422

  MUDr. Štěpán Tuček
  Telefon: +420 585 505 422

  MUDr. Jana Vočková
  Telefon: +420 585 505 422
  Email: jana.vockova@spea.cz

 • Neurologie
 • MUDr. Petra Folprechtová
  Telefon: +420 585 505 320
  Email: petra.folprechtova@spea.cz

 • Oční
 • MUDr. Zuzana Grycová
  Telefon: +420 585 505 171
  Email: zuzana.grycova@spea.cz

  MUDr. Diana Ledererová
  Telefon: +420 585 505 172
  Email: diana.ledererova@spea.cz

  MUDr. Blanka Krausová
  Telefon: +420 585 505 171
  Email: blanka.krausova@spea.cz

 • Ortopedie
 • MUDr. Denisa Růžičková
  Telefon: +420 585 505 173
  Email: denisa.ruzickova@spea.cz

 • Otorinolaryngologie – ORL (ušní, nosní, krční)
 • MUDr. Jiří Kučera
  Telefon: +420 585 505 214
  Email: jiri.kucera@spea.cz

  MUDr. Tomáš Rybnikár
  Telefon: +420 585 505 506
  Email: tomas.rybnikar@spea.cz

 • Panoramatický zubní rentgen – OPG
 • Praktický lékař
 • MUDr. Ondřej Němeček
  Telefon: +420 585 505 133
  Email: ondrej.nemecek@spea.cz

  MUDr. Petr Němeček
  Telefon: +420 585 505 418
  Email: petr.nemecek@spea.cz

  MUDr. Oldřich Masný
  Telefon: +420 585 505 325
  Email: oldrich.masny.pl@spea.cz

 • Praktický lékař pro děti a dorost
 • MUDr. Radka Pechová
  Telefon: +420 585 505 131
  Email: radka.pechova@spea.cz

  MUDr. Veronika Veselá
  Telefon: +420 585 505 135
  Email: veronika.vesela@spea.cz

 • Revmatologie
 • MUDr. Vladimír Růžička
  Telefon: +420 585 505 330
  Email: vladimir.ruzicka@spea.cz

 • Ultrazvuk – sonograf
 • Urologie
 • MUDr. František Aigl
  Telefon: +420 585 505 304
  Email: frantisek.aigl@spea.cz

 • Vnitřní lékařství – interna
 • MUDr. Vanda Dolénková
  Telefon: +420 585 505 421
  Email: vanda.dolenkova@spea.cz

  MUDr. Oldřich Masný
  Telefon: +420 585 505 333
  Email: oldrich.masny@spea.cz

 • Zubní lékař – stomatologie
 • MUDr. Ivana Gavlíková
  Telefon: +420 585 505 309
  Email: ivana.gavlikova@spea.cz

  MDDr. Nikola Šnajdarová
  Telefon: +420 585 505 306
  Email: nikola.snajdarova@spea.cz

  MDDr. Veronika Kamasová
  Telefon: +420 585 505 307
  Email: veronika.kamasova@spea.cz

  MUDr. Eva Janáčková
  Telefon: +420 585 505 312
  Email: eva.janackova@spea.cz

  MUDr. Michaela Bučilová
  Telefon: +420 585 505 308
  Email: michaela.bucilova@spea.cz

Další zdravotnická zařízení: