Železniční poliklinika Česká Třebová sídlící na nám. Jana Pernera zajišťuje komplexní preventivní a léčebnou péči. Poliklinika nabízí komplexní moderní služby na vysoké úrovni, s využitím moderních zdravotních technik. Naleznete zde široké spektrum lékařských specializací: biochemie, chirurgie, interna, kožní, lékárna, medicinální pedikúra, neurologie, oční, ORL, pletysmografie, pracovní lékařství, praktický lékař, psychiatrie, psychologie, rehabilitace, zubní.

<!-googlead-><!-googlead3->Adresa:
Dopravní zdravotnictví a.s.
Náměstí Jana Pernera 446
560 02 Česká Třebová

Kontakty:
Telefon: +420 465 568 411
Fax: –
E-mail: irena.horakova@dopravnizdravotnictvi.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost:

<!-googlead5->

Ordinace a zdravotnická zařízení sídlící v Železniční poliklinice Česká Třebová

  • <!-googlead4->

  • Ambulance pracovního lékařství

MUDr. Dana Hájková

  • Dopravní zdravotní služba
  • Fyzioterapie

Michaela Vonková
Martin Horský
Ester Mészárosová
Renata Strániková, Dis.
Blanka Nováková

  • Chirurgická ambulance

MUDr. O.Sotona

  • Interna

MUDr. Hejnic Jiří

  • Klinická biochemie

Ing. Marie Hostlovská
Mgr. Dagmar Fibigarová
MUDr. Věra Suková
Kateřina Hudecová
Marie Schleissová

  • Kožní

MUDr. Růžena Vomočilová

  • Lékárna

Eva Brettlerová

  • Medicinální pedikúra

Zuzana Mayerová

  • Neurologie

MUDr. Jaroslav Holeček

  • Oční

MUDr. Lenka Doležalová

  • ORL – ušní, nosní, krční

MUDr. Machová Hana

  • Praktický lékař

MUDr. Stanislava Peková
MUDr. Zdeněk Převrátil
MUDr. Břetislav Horák
MUDr. Josef Jiráň – ordinace Pardubice
MUDr. Věra Franková
MUDr. P. Horáček

  • Pletysmografické vyšetření

Zuzana Mayerová

  • Psychiatrie

MUDr. Daniela Krejčí

  • Psychologie

Mgr. Šumbera Ivo
PhDr. Chodura Ilja

  • Radiologie

MUDr. Pavla Hanzlová
MUDr. Pavla Martincová

  • Rehabilitace

MUDr. Vitvarová Alena

  • Stomatologická péče

MUDr. K. Fialová
MUDr. J. Holubář
MUDr. S. Šafář

<!-googlead2->

Další polikliniky v kraji:

Železniční poliklinika Česká Třebová