Železniční poliklinika Praha, Nemocnice s poliklinikou Praha Italská se specializuje hlavně na prevenci, nachází se zde Centrum preventivní péče a praktického lékařství, Centrum individuální zdravotní péče, Centrum zobrazovací diagnostiky, gastroenterologie – endoskopie, gynekologie, chirurgie, proktologická poradna, interna, dermatovenerologická ambulance, neurologie, oční, ušní, nosní, krční (ORL), ortopedie, psychiatrie a psychologie a další ambulantní pracoviště.

<!-googlead-><!-googlead3->Adresa:
Italská 37
121 43 Praha 2

Kotakty:
Telefon: +420 221 087 111
E-mail: praha@dzas.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost:

<!-googlead5->

Ordinace a zdravotnická zařízení sídlící v Železniční poliklinice Italská

<!-googlead4->

  • Angiologie

MUDr. Martin Petrlík

  • Cévní a kardiologie

MUDr. Věra Musilová

  • Fyzioterapie

Vítězslava Macíková
Jitka Libichová
Petra Zieglerová
Bc. Jan Janda

  • Gastroenterologie, endoskopie, kolonoskopie

Doc.MUDr. Zádorová Zdena
MUDr. Kostrejová Marta
MUDr. Hajer Jan
MUDr. Žák Petr

  • Gynekologie

MUDr. Jan Sládeček
MUDr. Lenka Vacková

  • Chirurgie

MUDr. Jan Král
MUDr. Otakar Souček
MUDr. Vojtěch Třebický

  • Interna

MUDr. Jitka Koppová
MUDr. Dana Jahnlová

  • Interna a diabetologie

MUDr. Zdenka Radová
MUDr. Milena Peterková

  • Interna a endokrinologie

MUDr. Antonín Toman

  • Interna – lipidová poradna

MUDr. Rybka Pavel

  • Dermatovenerologie

MUDr. Kaiserová Hana

  • Kardiologie

MUDr. Anna Filipová, CSc.
MUDr. Jiří Vraný

  • Kožní

MUDr. Kaiserová Hana

  • Nefrologie

Doc.MUDr. Žabka Jiří

  • Neurologie

MUDr. Michaela Jenšovská
MUDr. Gabriela Kamencová
MUDr. Jaroslav Elis

  • Oční

MUDr. Petr Dolejší
MUDr. Gabriela Gondová
Doc. MUDr. Růžičková Eva, CSc.

  • Oddělení klinické biochemie a hematologie

Ing. Blanka Míková
Bc. Malinová Magdaléna

  • Ortopedie

MUDr. Jiří Kněžek
MUDr. Ladislav Vaněček
MUDr. Filip Veselý
MUDr. Radek Dolejš

  • Praktický lékař

MUDr. Jana Novotná
MUDr. Michaela Tomšovská
MUDr. Vladimír Januška
MUDr. Růžičková Anna
MUDr. Mária Mamirová
MUDr. Magda Křenková
MUDR. Ľubica Effenbergrová

  • Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Daniela Ondřichová Nováková

  • Proktologická poradna

MUDr. Král Jan

  • Psychiatrie

MUDr. Luboš Zdrůbek

  • Psychologie

PhDr. Zora Jančušková

  • Radiodiagnostika

MUDr. Gánovská Ivana
MUDr. Petrová Danuše
MUDr. Plačková Alexandra
MUDr. Polák Jaroslav, DrSc.
Bémová Marie

  • Rehabilitace

MUDr. Dana Větvičková
MUDr. Jana Jandová

  • Revmatologie

MUDr. Honzlová Markéta

  • Stomatologie

MUDr. Bednář Petr

  • Ušní, nosní, krční – ORL

MUDr. Blažena Naidrová
MUDr. Monika Čerteková

  • Urologie

MUDr. Poduška Jan

<!-googlead2->

Další polikliniky v kraji:

Nemocnice s poliklinikou Praha Italská, Praha 2
4.3 (85.56%) 18 hodnocení