Městská poliklinika Týn nad Vltavou nabízí komplexní zdravotnické služby. V poliklinice je logopedická ambulance, praktický zubní lékař, praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost nebo interní a diabetologická ordinace.

Dále jsou v objektu polikliniky Týn nad Vltavou pracoviště: chirurgie, kineziologie, kožní, logopedie, oční, plicní, psychiatrie, radiodiagnostika a stomatologická laboratoř.

<!-googlead-><!-googlead3->Adresa:
Městská poliklinika Týn nad Vltavou
Sakařova 755
375 01 Týn nad Vltavou

Kontakty:
Telefon: +420 385 731 212
Fax: +420 385 731 266
E-mail: odzs@odzs.cz

Ordinační hodiny:

Dopravní dostupnost: parkování pro osobní automobily v prostorách před poliklinikou

<!-googlead5->

Ordinace a zdravotnická zařízení sídlící v Městské poliklinice Týn nad Vltavou

  • <!-googlead4->

  • Chirurgie

MUDr. Jaroslav Dvořák

  • Interní a diabetologická ordinace

MUDr. Stanislav Pechmann

  • Kineziologie

Jana Oranská

  • Kožní – dermatologie

MUDr. Pavla Žigová

  • Logopedie
  • Oční

MUDr. Renata Čížková

  • Plicní

MUDr. Hana Dvořáková

  • Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Rudolf Lázníček

  • Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Jaroslav Hajný

  • Psychiatrie

MUDr. Jiří Trska

  • Radiodiagnostika

MUDr. Radim Zeman

  • Stomatologická laboratoř

Josef Boubalík

  • Stomatologie

MUDr. Zdeněk Jandovský

<!-googlead2->

Další polikliniky v kraji:

Městská poliklinika Týn nad Vltavou